Verksamt Labs

Innovation och utveckling av verksamt.se

Verksamt Labs – enklare företagande

Sverige ska bli världsledande i enkla myndighetskontakter, det har regeringen som ambition. Företagen ser dock fortfarande myndighetregler som det näst största hindret för tillväxt, endast kompetensbristen är ett större problem. Nya lösningar behövs!

Här kan du följa idé- och konceptarbetet med att skapa framtidens digitala lösningar där ett ekosystem bestående av en mängd myndigheter och andra aktörer bidrar med tjänster och information för att förenkla för företagarna.

Verksamt Labs drivs gemensamt av Tillväxtverket och Bolagsverket.

Kontaktpersoner:

Carl Einerfors
carl.einerfors@tillvaxtverket.se
Gunilla Andersson
gunilla.andersson@tillvaxtverket.se