obs: pågående arbete

Användarinsikter och kundresor

För att få en tydlig bild av vilka våra användare är så har ett omfattande arbete gjorts med att ta fram representativa personor.

Det här är en överblick av det personaarbete som gjorts. Samtliga personor har kompletterande beskrivningar av deras behov, hinder och beteenden, samt hur deras kundresa för att starta och driva företag ser ut. Kundresan innehåller även deras upplevelse samt deras olika behov under olika delar av processen. Övrigt material finns tillgänglig inom arbetsgruppen.

Våra personor

Dessa fyra personor ingår...

Deras kundresa

Kundresan för varje persona, så startar och driver de företag (klicka för att förstora)